EMDR

Gezinstherapie bij IPO Brasschaat - Ekeren

Welkom bij IPO Brasschaat - Ekeren, waar we gespecialiseerd zijn in gezinstherapie. Onze ervaren therapeuten bieden ondersteuning en begeleiding aan gezinnen die te maken hebben met verschillende uitdagingen en moeilijkheden. We geloven dat het versterken van familierelaties en het bevorderen van een gezonde communicatie de sleutel zijn tot het opbouwen van veerkrachtige en harmonieuze gezinnen.

Wat is Gezinstherapie?

Gezinstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het identificeren en aanpakken van de problemen die zich voordoen binnen een gezinssysteem. Het uitgangspunt van gezinstherapie is dat gezinsrelaties en interactiepatronen invloed hebben op het individu en dat veranderingen binnen het gezinssysteem kunnen leiden tot positieve veranderingen bij individuele gezinsleden.

Gezinstherapie is gericht op het verbeteren van de communicatie, het oplossen van conflicten, het opbouwen van hechtere relaties en het bevorderen van gezonde gedragspatronen binnen het gezin. Het kan worden ingezet bij verschillende gezinsproblemen, zoals relatieproblemen, opvoedingsproblemen, communicatieproblemen, scheiding of samengestelde gezinnen, verslavingsproblematiek, eetstoornissen, rouw en verlies, en andere uitdagingen waar gezinnen mee te maken kunnen krijgen.

Hoe werkt Gezinstherapie?

Tijdens gezinstherapiesessies werken we samen met alle gezinsleden om de dynamiek en interactiepatronen binnen het gezin te begrijpen. Door open communicatie, empathie en begrip te bevorderen, streven we ernaar om gezinsleden in staat te stellen beter met elkaar om te gaan en effectiever te communiceren. We kunnen verschillende therapeutische technieken en interventies gebruiken, zoals gesprekstherapie, rollenspellen, speltherapie, systemische opstellingen en gezinsopdrachten.

Voordelen van Gezinstherapie

Verbeterde communicatie: Gezinstherapie helpt gezinsleden om effectiever te communiceren en beter naar elkaar te luisteren.

Conflictresolutie: Door conflicten binnen het gezin aan te pakken en te leren hoe ermee om te gaan, kunnen gezinnen gezondere manieren vinden om met elkaar om te gaan.

Versterking van relaties: Gezinstherapie kan de relaties en banden tussen gezinsleden versterken, waardoor een gevoel van verbondenheid en ondersteuning wordt bevorderd.

Individuele groei: Gezinstherapie kan individuele groei en persoonlijke ontwikkeling stimuleren door gezinspatronen te doorbreken en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Neem contact met ons op

Als u geïnteresseerd bent in gezinstherapie, neem dan gerust contact op met IPO Brasschaat - Ekeren. Onze deskundige therapeuten staan klaar om u en uw gezin te ondersteunen bij het aanpakken van gezinsproblemen en het bevorderen van een gezonde en harmonieuze gezinsdynamiek. 

psychotherapie brasschaat ekeren schoten kapellen

Praktijk IPO KAPELLEN
Regio Kapellen - Brasschaat - Ekeren - Schoten

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

© PRAKTIJK IPO 2024

Openingsuren

Consultaties:
Op afspraak (ma - za)
Algemeen nummer Deurne Antwerpen
0456 41 87 70 (tussen 10u-12u)